Zpět do obchodu

Registrace

Média a politika v digitálním světě

Výběr publicistických i analytických materiálů pro svazek Média a politika v digitálním světě navazuje na autorovy předchozí publikace - Česká politika a média po roce 1989 (2013), Mediální manipulace a krize v České televizi (2015), Černá kniha České televize (2016) ad.

Každý ze čtyř hlavních oddílů Žantovského rukopisu nabízí zaostřené pohledy na ústřední otázky současné české a slovenské mediální scény, které běžnému čtenáři snadno unikají.

150 Kč

Média a politika v digitálním světě

Kód: 15

Výběr publicistických i analytických materiálů pro svazek Média a politika v digitálním světě navazuje na autorovy předchozí publikace - Česká politika a média po roce 1989 (2013), Mediální manipulace a krize v České televizi (2015), Černá kniha České televize (2016) ad.

Každý ze čtyř hlavních oddílů Žantovského rukopisu nabízí zaostřené pohledy na ústřední otázky současné české a slovenské mediální scény, které běžnému čtenáři snadno unikají.

Recenze: Bohumír Štědroň

Promyšleně a velmi kriticky koncipovaná publikace se týká významného období v nejnovější historii ČR, kdy po roce 1990 byla degenerovaná feudální monarchie se státním marxistickým náboženstvím (které působilo jako opium a vytvářelo falešné vědomí o dokonalosti bývalého politického systému) nahrazena otevřeným politickým systémem s mnoha identifikovatelnými komponentami chaosu (složitější soudní případ může nekonečně dlouho cirkulovat mezi jednotlivými stupni řízení) a anarchie (absence zákona o lobbingu, lichvě, selektivní uplatňování práva, trestně stíhat je prakticky možné jen občany ČR, řada médií se chová jako samosprávná družstva a ignorují právní systém ČR aj.). Jednou ze změn, které se odehrály na mediálním poli po roce 1990, byl vznik tzv. duálního systému v rozhlasovém a televizním vysílání. Tak vzniká zcela nová situace: dosud monopolně působící státní rozhlas a televize se stávají mediálními institucemi nového veřejnoprávního typu, a současně konkurenční prostředí bude vytvářet segment soukromých provozovatelů vysílání.Samotná kniha se skládá ze 4 základních částí. První část Česká média v prostoru a čase obsahuje 8 studií, analyzujících výsledky voleb jako mediální produkt, reformu mediální legislativy, nová média a rozpad hodnot, cenzuru a moc médií.

Zdroj: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=750494

Jméno značky: Petr Žantovský
Kategorie: Novinky
Autor: .
Dostupnost: Skladem
150 Kč
Zpět do obchodu